Curriculum Vitae

Mål och profil

Mitt mål är att hjälpa företag och organisationer att få högre kvalitet, bättre lönsamhet och nöjdare kunder genom att arbeta med strukturerad kravhantering och systematisk testning av deras produkter. Jag kan också hjälpa till med analyser av befintliga arbetssätt för att upptäcka och kartlägga områden som kan förbättras inom organisationen.

Som utbildare strävar jag efter att genom diskussioner och praktiska utmaningar skapa förståelse för yrkesrollen samt inspirera till nya frågeställningar.

Jag är en nyfiken och kreativ problemlösare som arbetar målmedvetet och noggrant. Ett agilt lagarbete är en självklarhet liksom önskan att ständigt utvecklas.

Yrkeslivserfarenhet

SYSTEM VERIFICATION, GÖTEBORG

Business Developer / Business Analyst
Scania Group 2023 –
Ansvarig för att identifiera behov i verksamheten som kan omsättas till digitala lösningar, att stödja projektledare, arbeta nära verksamheten, hjälpa till att facilitera och koordinera diskussioner samt att arbeta med ständiga förbättringar.

Teststrategi-rådgivare
Scania Group 2022 – 2023
Teststrategi-rådgivare inom datadrivna tjänster (connectivity, smart services och ontology) med uppdrag att hjälpa de agila teamen utveckla sin teststrategi och sina arbetssätt inom testning. Genomförde en analys av testarbetet i gruppen, föreslog förbättringsåtgärder, samt tog fram tillägg till gruppens teststrategi.

Testledare
DB Schenker 2019 – 2022
Testledare och testanalytiker i ett projekt som syftade till att ersätta de nuvarande tullsystemen hos DB Schenker i Sverige, Norge och Danmark. Uppdraget omfattade bland annat testledning, att analysera krav, designa och exekvera tester.

Testledare
Volvo Group IT 2017 – 2019
Uppdraget bestod i att planera, leda och samordna testaktiviteterna för en mjukvarulösning för tullhantering.

Teststrategi-rådgivare
DB Schenker 2017
Rådgivning om upplägg och införande av teststrategi i en intern testorganisation.

Agil testare och Business Analyst
Telia Company 2015 – 2017
Arbetade inom området Customer Interaction med kundernas olika ingångar till Telia.se. Mina huvuduppgifter var att fånga in och omsätta våra intressenters krav till praktiska lösningar, samt att testa systemen för att säkerställa god kvalitet.

Acceptanstestare
Telia Company 2014 – 2015
Uppdraget bestod i att planera och utföra acceptanstestning inom olika IT-projekt.

Utbildare
Informator 2012 – 2017
Ackrediterad lärare för ISTQB Foundation Level
Ackrediterad Informator-lärare

Utbildare
Plushögskolan 2011 – 2015
Ansvarig för att ta fram kursmaterial, planera, undervisa och examinera på kurser i testmetoder, testledning, objektorienterad programmering, kravhantering etc.

Testkoordinator
Ericsson 2010 – 2013
Uppdraget bestod i att ta fram en teststrategi för en utvecklingsorganisation bestående av distribuerade agila team i Sverige och Kina samt planera och samordna testarbetet mellan teamen.

Systemtestare
Ericsson 2007 – 2010
Uppdraget bestod i att arbeta med systemtestning av en större IT-produkt. Ansvarig för att ta fram och utföra tester. Därutöver nära arbete tillsammans med kravställare och utvecklare i samband med nyutveckling.

HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND, VISBY

Vik högskoleadjunkt i datateknik
2006 – 2007

SINNERSCHRADER GMBH, HAMBURG

QA-ingenjör
2001 – 2003

Webbutvecklare
1999 – 2001

Utbildning

Projektledning – IT
Högskolan i Kalmar 2005 – 2006
Fristående kurs

Systemintegration och programmering
Högskolan på Gotland 2003 – 2006
Teknologie kandidatexamen i programvaruteknik 2007

Tyska 80 p
Linköpings universitet 1996 – 1998
Fristående kurser

Kompetens

Programspråk och tekniker
ASP.NET, Bash script, C++, C#, CSS, HTML, Java/J2EE, JavaScript, PHP, Python, SQL, UML, VB.NET, Web Services, XML

Databassystem
MySQL, Oracle, SQL Server

Testverktyg
Appium, Applitools Eyes, Azure Devops, Chai, Cucumber, Cypress, HP Quality Center, InSpec, Jest JS, JUnit, Mocha, Nightwatch.js, NUnit, Playwright, Protractor, PyTest, ReQtest, REST Assured, Robot Framework, Selenium, SoapUI, TestNG, WebdriverIO, Winapp Driver

Utvecklingsverktyg
MS Visual Studio .NET, Eclipse, Intellij IDEA

Operativsystem
MS Windows, Mac OS, Linux, Unix, Android, iOS

DevOps och SCM
Ansible, AWS, CloudFormation, Docker, Git, Jenkins, Kubernetes, Maven, Mercurial, Subversion, Terraform, Vagrant

Övriga verktyg
Jira, WordPress

Certifieringar

ISTQB Agile Tester
Januari 2018

REQB CPRE Foundation Level
Oktober 2012

ISTQB Certified Tester, Advanced Level, Test Analyst
Februari 2011

Sun Certified Associate for the Java Platform, Standard Edition
April 2009

ISEB Foundation Certificate in Software Testing
Mars 2002

Övrigt

Född: 12 september 1977 i Växjö

Talar svenska (modersmål), engelska (mycket väl) och tyska (mycket väl)

Innehar körkort för personbil sedan 1997

Kontakt

Freddy Gustavsson
Vassgatan 1
SE-593 38 Västervik
Sverige

Mobil: +46 (0)73 356 57 74
E-post: freddy@freddygustavsson.se
Webb: www.freddygustavsson.se
LinkedIn: www.linkedin.com/in/freddygustavsson