Integritetspolicy

1. Insamling av information


Webbplatsen samlar in information från dig när du kontaktar Freddy Gustavsson genom något av de kontaktformulär som finns på sidan. De uppgifter som du har fyllt i överförs krypterat över Internet och lagras i en databas som endast Freddy Gustavsson har åtkomst till.

Information samlas också in när du kommenterar artiklar. De uppgifter som du fyllt i visas publikt på webbsidan efter moderering.

Dessutom använder webbplatsen statistikverktyget Google Analytics, som automatiskt samlar in och lagrar information om vilka sidor som besökts, hur länge sidorna besöks, vilket geografiskt område besökarna kommer från, vilket operativsystem och vilken webbläsare de använder och liknande. Ingen av de insamlade uppgifterna kan användas för att identifiera besökarna personligen.

2. Användning av information


Informationen som samlas in kan användas för att

  • förbättra webbplatsen
  • kontakta dig via e-post (om du så önskar)

3. Utlämnande till tredje part


Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare, i något syfte, utan ditt samtycke. Undantaget är sådana fall då det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Användning av cookies

Cookies förbättrar tillgången till webbplatsen och identifierar återkommande besökare för statistikändamål. Detta hjälper till att förstå hur webbplatsen används. Användningen av cookies kopplas inte till någon personligt identifierbar information på webbplatsen.

5. Informationsskydd

Webbplatsen använder sig av avancerade krypteringsmetoder (SSL) för att skydda känsliga uppgifter som överförs över Internet.

6. Radering av information


Om du önskar att meddelanden eller kommentarer som du har skickat via webbplatsen tas bort kan du meddela detta till Freddy Gustavsson, så kommer han att ta bort den aktuella informationen.

7. Samtycke

Genom att använda webbplatsen godkänner du denna integritetspolicy.